آسیای میانه به بازار مهم انرژی منطقه تبدیل می‌شود؟ 01 آبان 1398

آسیای میانه به بازار مهم انرژی منطقه تبدیل می‌شود؟

آسیای میانه محور بازار منطقه ای انرژی به داشتن ذخایر غنی نفت و گاز و آب و برق معروف است اما موافقتنامه ۹ کشور آسیای مرکزی و غربی برای همکاری در زمینه تبادل انرژی، به گفته کارشناسان این منطقه را به بازاری مهم در این مورد تبدیل می کند.