آزمایشگاه تست پنل‌های خورشیدی راه‌اندازی شد 25 آذر 1399

آزمایشگاه تست پنل‌های خورشیدی راه‌اندازی شد

آزمایشگاه تست پنل‌های خورشیدی پژوهشگاه نیرو، همزمان با روز پژوهش آغاز به‌کار کرد. به‌گزارش ایسنا، این آزمایشگاه که به همت پژوهشگاه نیرو راه‌اندازی شده است، در فاز نخست امکان انجام آزمون‌های نمونه در کشور نظیر آزمون تعیین بیشترین توان، آزمون ضرایب دمایی، آزمون دمای کارکرد نامی سلول، آزمون بازده در شرایط استاندارد، آزمون عملکرد در […]