آمبولانس برقی در ژاپن به کمک محیط زیست آمد 01 خرداد 1399

آمبولانس برقی در ژاپن به کمک محیط زیست آمد

سازمان آتش نشانی توکیو اولین آمبولانس برقی را به ناوگان خود اضافه می‌کند.