ارزیابی میزان باران در سومین ماه سال آبی جدید 05 آذر 1398

ارزیابی میزان باران در سومین ماه سال آبی جدید

میزان بارش‌های کشور در سومین روز آذرماه ودرسال آبی جدید(مهرماه ۹۸ تا آخر شهریور۹۹) به رقم ۴۲.۹ میلیمتر رسیده و استان گیلان با بارش ۳۰۷.۳ میلیمتری مقام پربارش ترین نقطه کشور را دارد و استان کرمان با بارش ۱۴.۶میلیمتر پایین ترین سطح بارش‌ را ثبت کرد.