برنامه وزارت نیرو  برای رفع مشکل کم‌آبی مناطق جنوب چیست؟ 21 خرداد 1399

برنامه وزارت نیرو برای رفع مشکل کم‌آبی مناطق جنوب چیست؟

نماینده مردم هرمزگان در مجلس یازدهم تاکید کرد: در حوزه آب و برق اکثر مردم مناطق جنوب کشور با مشکل روبرو بوده و لازم است وزارت نیرو برنامه خود را برای مرتفع کردن مشکل مردم جنوب ارائه کند.