ضوابط استقرار آب شیرین‌کن‌ها با برنامه‌های محیط زیست 11 تیر 1399

ضوابط استقرار آب شیرین‌کن‌ها با برنامه‌های محیط زیست

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مکان‌یابی استقرار آب شیرین‌کن‌ها نقش حاکمیتی دارد و تدوین ضوابط و دستور العمل‌ها جزو وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: دستگاه‌های ذینفع مکلفند به این سیاستگذاری‌ها توجه کنند.