محبوس ماندن فت در ۴۰ دلار 31 تیر 1399

محبوس ماندن فت در ۴۰ دلار

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه تغییر چندانی نداشت و همچنان در بازه قیمت محدوده سه هفته گذشته محبوس ماند.

آب شرب اهواز وبا ندارد 17 اردیبهشت 1399
تکذیب شایعه

آب شرب اهواز وبا ندارد

آب شرب اهواز فاقد هرگونه مشکل کیفی است و روزانه مورد آزمایش کیفی قرار گرفته و تحت کنترل است.