به خطر افتادن جان درختان مانگرو با افزایش سطح آب دریا ها 19 خرداد 1399

به خطر افتادن جان درختان مانگرو با افزایش سطح آب دریا ها

بر اساس یک مطالعه جدید، اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش پیدا نکند درختان مانگرو (که در اقلیم های گرم یافت می شوند) از افزایش سطح دریا ها تا سال 2050 زنده نخواهند ماند.