کرونا و کاهش تقاضای آب بسته‌بندی تا ۵۰ درصد 23 تیر 1399

کرونا و کاهش تقاضای آب بسته‌بندی تا ۵۰ درصد

رئیس انجمن آب‌های آشامیدنی بسته‌بندی گفت: سالانه حدود 1.5میلیارد لیتر تولید داریم ولی از زمان شیوع کرونا از اسفندماه تاکنون و در یک مقطع 2 تا 3 ماهه 40 تا 50 درصد تولید به خاطر کاهش تقاضا متوقف شد.