ورود فاضلاب شهر صدرا به کلان‌شهر شیراز، تهدید سلامت مردم و محیط زیست 17 تیر 1399

ورود فاضلاب شهر صدرا به کلان‌شهر شیراز، تهدید سلامت مردم و محیط زیست

ورود فاضلاب شهر صدرا به کلان‌شهر شیراز فاضل‌رودی را تشکیل داده که این روزها محیط زیست و سلامت مردم این کلان‌شهر به ویژه باغداران را تهدید می‌کند.