کمک تصاویر ماهواره ای به تعیین میزان واقعی تبخیر آب در ایران 21 تیر 1399

کمک تصاویر ماهواره ای به تعیین میزان واقعی تبخیر آب در ایران

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری داده‌های زمینی مورد نیاز برای صحت‌سنجی نقشه کاربری اراضی حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، گفت: به زودی با کمک این نقشه‌ها میزان واقعی تبخیر آب مشخص می‌شود.