نقش استحصال آب در سازگاری با محیط زیست 10 خرداد 1399

نقش استحصال آب در سازگاری با محیط زیست

نهمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران شهریورماه سال جاری به‌صورت مجازی در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.