فیلم/پرانرژی ترین و زیباترین انسان کره زمین/آستانه توانستن تا کجاست؟! - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی