فیلم/ ایرباس جدید با انرژی پاک و مدرن - نبض انرژی - اخبار صنعت نفت، گاز و پتروشيمی