سرمایه گذاری بخش خصوصی، کمبود برق خراسان رضوی را جبران خواهد کرد
سرمایه گذاری بخش خصوصی، کمبود برق خراسان رضوی را جبران خواهد کرد
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: سرمایه گذاران از ورود به صنعت برق اجتناب می کنند که این مساله از تجارب گذشته نشات می گیرد و باید آسیب شناسی و رویه های مشوقانه و حمایتی بازتعریف شود.

به گزارش نبض‌انرژی،محسن شادمان رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سخنانی اعلام کرد: مشکل برق استان با تولید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حل می شود.

شادمان در ادامه این سخنان و با اشاره به راهکار تامین این مقدار کمبود برق اظهار کرد: به همین منظور برای جبران کمبود برق خراسان رضوی ورود سرمایه گذاران به بخش نیروگاهی استان ضروری است.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی همچنین افزود: برای اجرای این برنامه باید مطالعه بیشتری انجام بشود در واقع آنچه که باید در کانون توجه قرار بگیرد، اصلاح اقتصادی در صنعت برق است.

وی در ادامه تاکید کرد: سرمایه گذاران از ورود به صنعت برق اجتناب می کنند که این مساله از تجارب گذشته نشات می گیرد و باید آسیب شناسی و رویه های مشوقانه و حمایتی بازتعریف شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بخش صنعت نیازمند تامین برق است و سرمایه گذاران می توانند در شهرک های صنعتی طرح های خود را برای تولید و تامین برق ارایه بدهند و این موضوع منوط به واگذاری طرح ها به افراد توانمند و با تجربه است.

شادمان در خاتمه متذکر شد: محیط زیست به سرمایه گذار به بهانه اینکه منطقه مورد نظر در محدوده شهر است اجازه احداث نیروگاه نمی دهد لذا اگر تولید و توسعه در دستور کار صنعت برق قرار دارد باید رویه کار نیز ساماندهی و تسهیل بشود.