توسعه فناوری باتری سدیم پایدار
توسعه فناوری باتری سدیم پایدار
دانشمندان فناوری باتری سدیم پایدار را توسعه دادند که پایدار‌تر است و از نظر انرژی دارای پتانسیل خروجی بالاتری است.

به گزارش نبض انرژی، دانشمندان می‌گویند جایگزینی لیتیوم و کبالت در باتری‌های لیتیوم یونی منجر به فناوری محیط زیست دوستانه‌تر می‌شود. در این راستا، محققان دانشگاه تگزاس در آستین، که بخشی از آن پروژه توسط بنیاد ملی علوم ایالات متحده تامین مالی می‌شود، یک ماده باتری مبتنی بر سدیم را توسعه داده اند که پایدار است، می‌تواند به سرعت یک باتری لیتیوم یونی سنتی شارژ شود و دارای پتانسیل خروجی انرژی بالاتر نسبت به فناوری‌های باتری لیتیوم یون فعلی است.
یون‌های موجود در باتری‌ها هنگام تولید برق بین آند منفی و کاتد مثبت حرکت می‌کنند. در باتری‌های مبتنی بر سدیم، آند‌ها می‌توانند رشته‌هایی به نام دندریت ایجاد که باعث ایجاد اتصالات الکتریکی می‌شوند و احتمال آتش‌سوزی یا انفجار را افزایش دهند. این فناوری جدید مبتنی بر سدیم در برابر رشد دندریت مقاومت می‌کند و به سرعت باتری لیتیوم یونی شارژ می‌شود. این تیم نتایج تحقیق خود را در مجله Advanced Materials منتشر کرد.
ماده آند با غلطاندن ورقه نازکی از فلز سدیم روی پودر آنتیموان تلوراید و تا کردن ورق به طور مکرر ساخته می‌شود که در نتیجه توزیع یکنواختی از اتم‌های سدیم ایجاد می‌شود که در برابر تشکیل دندریت و خوردگی مقاومت می‌کنند. این فرآیند همچنین باتری را پایدارتر کرده و نرخ شارژ مشابه باتری لیتیوم یونی و ظرفیت انرژی بالقوه بالاتر ایجاد می‌کند.
«دیوید میتلین» یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: «ما اساساً دو مشکل را همزمان حل می‌کنیم: معمولاً، شارژ سریعتر با رشد تعداد بیشتر دندریت‌ها همراه است. بنابراین، اگر رشد دندریت را سرکوب کنید، شارژ و دشارژ سریعتری دارید و در این صورت خطر کمتر می‌شود.»
تقاضا برای سیستم‌های ذخیره انرژی ثابت بالا و رو به افزایش است. این فناوری می‌تواند راه حلی پایدار و کم هزینه را ارائه دهد. محققان برای ثبت اختراع این فناوری درخواست داده اند.