تقاضای جهانی برق از انرژی تجدید پذیر پیشی گرفته است/ ارائه آمار‌های میزان مصرف
تقاضای جهانی برق از انرژی تجدید پذیر پیشی گرفته است/ ارائه آمار‌های میزان مصرف
تقاضای جهانی برق سریع‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر در حال رشد است که این امر باعث افزایش شدید تولید سوخت‌های فسیلی می‌شود.

به گزارش نبض انرژی، گزارش جدید نشان می‌دهد که انرژی‌های تجدیدپذیر به سرعت در حال گسترش هستند، اما برای برآورده کردن تقاضای جهانی برق در سال جاری کافی نیستند که در نتیجه خطر افزایش انتشار دی‌اکسید کربن از بخش برق را به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رسانند.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از افزایش ۵ درصدی تقاضای برق در سال ۲۰۲۱ است که تقریباً نیمی از افزایش سوخت‌های فسیلی، به‌ویژه زغال‌سنگ تامین می‌شود و انتشار گاز دی‌اکسید کربن را از بخش برق به سطوح بی‌سابقه در سال ۲۰۲۲ می‌رساند.
طبق آخرین آمار پس از کاهش حدود ۱ درصدی در سال ۲۰۲۰ به دلیل تأثیرات همه گیری کووید-۱۹، تقاضای جهانی برق در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد افزایش خواهد یافت (به دلیل بازیابی اقتصاد جهانی). بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، حتی با وجود این رشد قوی، انرژی‌های تجدیدپذیر تنها می‌توانند حدود نیمی از افزایش پیش‌بینی‌شده در تقاضای جهانی برق را طی این دو سال برآورده کنند.
بر اساس تنظیمات سیاست فعلی و روند‌های اقتصادی، تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی در مسیر رشد قوی در سراسر جهان طی دو سال آینده است) ۸ درصد در سال ۲۰۲۱ و بیش از ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ (بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی، حتی با این رشد قوی، انرژی‌های تجدیدپذیر تنها می‌توانند حدود نیمی از افزایش پیش‌بینی‌شده در تقاضای جهانی برق را طی این دو سال برآورده کنند.
تولید برق مبتنی بر سوخت فسیلی قرار است ۴۵ درصد از تقاضای اضافی را در سال ۲۰۲۱ و ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۲ را پوشش دهد و مابقی انرژی هسته‌ای را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که انتشار کربن از بخش برق) که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهش یافته است به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد که این امر آن‌ها را به بالاترین حد خود خواهد رساند.

رشد انرژی‌های تجدیدپذیر تنها در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ از رشد تقاضا فراتر رفته است. اما در این موارد، عمدتاً به دلیل تقاضای بسیار آهسته یا رو به کاهش است، که نشان می‌دهد پیشی گرفتن انرژی‌های تجدیدپذیر از بقیه بخش برق هنوز در حالت عادی نیست.
کیسوکه ساداموری، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: انرژی تجدیدپذیر در بسیاری از نقاط جهان به طرز چشمگیری در حال رشد است، اما هنوز جایی که باید قرار داشته باشد نیست تا ما را در مسیر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نزدیک به صفر در اواسط قرن برساند.
در مسیری که در نقشه راه اخیر آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۵۰ تعیین شده است، تقریباً سه چهارم کاهش انتشار جهانی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ در بخش برق رخ می‌دهد. برای دستیابی به این هدف، کاهش بیش از ۶ درصدی تولید برق با سوخت زغال سنگ در سال است.
با این حال، طبق گزارش بازار برق، تولید برق با سوخت زغال سنگ در سال جاری تقریباً ۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ تا ۳ درصد بیشتر افزایش می‌یابد و به طور بالقوه به بالاترین حد خود می‌رسد. انتظار می‌رود تولید گازی که در سال ۲۰۲۰
به مقدار ۲ درصد کاهش یافت، ۱ درصد در سال ۲۰۲۱ و نزدیک به ۲ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.
رشد گاز نسبت به زغال‌سنگ عقب‌تر است، زیرا نقش کوچک‌تری در اقتصاد‌های با رشد سریع در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایفا می‌کند و با رقابت انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا و آمریکای شمالی مواجه است.
از زمان آخرین گزارش بازار برق آژانس بین المللی انرژی در دسامبر ۲۰۲۰، سرمای شدید، گرما و خشکسالی باعث فشار‌ها و اختلالات جدی در سیستم‌های برق در سراسر جهان شده است.