چه آینده‌ای در انتظار قیمت بنزین است؟
چه آینده‌ای در انتظار قیمت بنزین است؟
به گزارش نبض‌انرژی، به نقل از یک اقتصاددان گفت: من معتقدم اختصاص پانزده لیتر بنزین به هر کد ملی می تواند مقدمه‌ای برای افزایش بهای بنزین باشد

به گزارش نبض‌انرژی،سیدمرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز افزود: هدف دولت از اجرای این طرح این است که عدالت در توزیع یارانه بنزین را اجرایی کنند و در حقیقت همه افراد جامعه از یارانه بنزین برخوردار شوند نه‌فقط کسانی که دارای خودرو هستند.

وی افزود: هرچند اجرای طرح اختصاص پانزده لیتر به هر کد ملی، در کوتاه‌مدت قابل‌توجیه است اما به نظر می‌رسد این اقدام، زمینه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین در آینده باشد. دولت به این نتیجه رسیده برای جبران کسری بودجه خود حتی به افزایش قیمت خدمات دولتی متوسل شود تا کسری بودجه خود را تأمین کند.