مصرف گاز به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید/ نیروگاه‌ها با ۵۰ درصد سوخت گاز کار می‌کنند
مصرف گاز به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید/ نیروگاه‌ها با ۵۰ درصد سوخت گاز کار می‌کنند
مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: به دلیل افزایش مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌های کشور با ۵۰ درصد سوخت گاز و ۵۰ درصد سوخت مایع کار  می‌کنند.
به گزارش نبض‌انرژی،محمدرضا جولایی با اشاره به میزان مصرف گاز در کشور، گفت: مصرف گاز در کشور به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی ادامه داد: طی دو هفته گذشته مصرف گاز در همین مقدار (۶۰۰ میلیون مترمکعب) باقیمانده است.

مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز در کشور، اظهار کرد: از هم‌وطنان می‌خواهیم مصرف بهینه گاز را در دستور کار خود قرار دهند.

جولایی با اشاره به وضعیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها،  تصریح کرد: به دلیل افزایش مصرف گاز در کشور،  نیروگاه‌های کشور با ۵۰ درصد سوخت گاز و ۵۰ درصد سوخت مایع کار می‌کنند.

مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران  گفت: پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده مصرف گاز به ۶۲۰ میلیون مترمکعب نیز برسد.