۷۵ درصد از مشترکان مشمول افزایش تعرفه برق نمی‌شوند
۷۵ درصد از مشترکان مشمول افزایش تعرفه برق نمی‌شوند
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق با تشریح تعرفه های جدید برق، از عدم افزایش تعرفه ها برای عموم مشترکان خبر داد و گفت: بر اساس بند "ی" تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، آیین نامه جدید تعرفه برق مشترکان خانگی با هدف اصلاح مصرف به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

به گزارش نبض‌انرژی،از توانیر، “مصطفی رجبی مشهدی” گفت: الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کسانی که مصرف ماهیانه برق آنها پایین تر از الگو باشد هیچ افزایش تعرفه ای درنظر گرفته نشده است. بر این اساس الگوی مصرف در ماه های غیر گرم سال 200 کیلووات ساعت تعریف شده که مصرف بیش از 75درصد از مردم کشور پایین تر از این الگو قرار دارد. این عدد برای ماه های گرم سال که خردادماه تا شهریورماه است در مناطق گرمسیر 3هزار کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق عادی 300 کیلووات ساعت است که نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است.

رجبی مشهدی ضمن تاکید بر اینکه الگوی مصرف نسبت به گذشته تغییر نکرده است، گفت: مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب سال 1397 برای این مشترکان لحاظ خواهد شد.

وی افزود: در این آیین نامه همچنین پیش بینی شده که اگر مشترکی بتواند در چهارماه گرم سال مصرف خود را به کم تر از الگوی مصرف کاهش دهد می تواند متناسب با میزان کاهش، پاداشی متناسب با هزینه هایی که برابر تامین برق برای وزارت نیرو است را دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به جزئیات تشویق های در نظر گرفته شده گفت: اگر مشترکی در فصل گرم 200 کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن 100 کیلووات ساعت زیر الگوی از برق استفاده کند، از یک پاداش کم مصرفی، بهره مند خواهد شد.

وی در تشریح جزئیات افزایش قیمت پرمصرف ها نیز گفت: مشترکانی که بر خلاف تشویق های تعیین شده همچنان به مصرف بالای خود ادامه دهند، تعرفه برق آنها افزایش خواهد یافت. میزان مصرف مازاد بر الگو متناسب با افزایش مصرف به صورت پلکانی و بر اساس هزینه های تامین انرژی اضافه می شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: در حال حاضر مشترکان پرمصرفی که مازاد الگوی تعیین شده در هر منطقه برق مصرف می کنند، کمتر از 25 درصد کل هستند و بیش از 75 درصد مشترکان برق، کمتر از الگوی تعیین شده مصرف دارند.

وی اظهار امیدواری کرد که با کاهش مصرف مشترکان پر مصرف به میزان کمتر از الگو، علاوه بر اینکه صورتحساب آنها کاهش می یابد، امکان تامین برق پایدار را به ویژه در تابستان فراهم می کنند.