۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد شبکه برق شد
۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد شبکه برق شد
یک مقام مسئول گفت: توان اضافه کردن بیش از ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی به شبکه برق را داریم که تاکنون حدود ۸۰۰ مگاوات وارد مدار شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،امیر دودابی نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت تولید نیروی برق حرارتی درباره وعده وزارت نیرو مبنی بر وارد مدار شدن چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی تا تابستان سال آینده، گفت: این کار امکان پذیر است و توان این را داریم که بیش از ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی را وارد مدار کنیم. تاکنون بیش از ۸۰۰ مگاوات از این برنامه ۴ هزار مگاواتی وارد مدار شده است.

او ادامه داد: برای اینکه تابستان سال آینده خاموشی نداشته باشیم، برنامه‌هایی ارائه شده که یکی از آن‌ها تاسیس نیروگاه‌های جدید است. در این برنامه، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی موجود در کشور نیز، مد نظر قرار دارد.