با رای موافق 162 نماینده / تحقیق و تفحص به وزارت نفت رسید
با رای موافق 162 نماینده / تحقیق و تفحص به وزارت نفت رسید
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دستور کار جلسه علنی امروز  مجلس قرار داشت.

به گزارش نبض‌انرژی،نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دستور کار جلسه علنی امروز  مجلس قرار داشت.

بعد از قرائت نظر کمیسیون انرژی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت، علی خضریان نماینده مردم تهران به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان این تحقیق و تفحص دلایل خود را برای این موضوع مطرح کرد.

بعد از اظهارات خضریان، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت موافقت کردند.

از 230 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 162 نماینده به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت رأی موافق داده و 15 نماینده هم رأی مخالف دادند. رأی 6 نماینده هم ممتنع بود.