بررسی بودجه 1401 در حوزه نفت و گاز در مرکز پژوهش‌های مجلس
بررسی بودجه 1401 در حوزه نفت و گاز در مرکز پژوهش‌های مجلس
معاونت مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در حوزه مربوط به بخش نفت و گاز پرداخت.

معاونت مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مباحث مربوط به بخش نفت و گاز پرداخت.

به گزارش نبض‌انرژی،مطابق رویه مرسوم عمده مباحث مرتبط با بخش نفت و گاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ذیل تبصره‌های «۱» و «۱۴» عنوان شده است. تبصره «۱» مطابق عنوان آن به روابط مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی می‌پردازد. همچنین بحث‌های مرتبط با فروش داخل گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی در تبصره «۱۴» مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعات مربوط به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت نیز در پیوست ۳ لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفته است.

در این گزارش ابتدا بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می‌شود.