در تلاشیم زمستان ۱۴۰۰ خاموشی نداشته باشیم
در تلاشیم زمستان ۱۴۰۰ خاموشی نداشته باشیم
محرابیان گفت: برنامه ریزی هایمان را با وزارت نفت انجام داده ایم که خاموشی نداشته باشیم، تاکنون نیز خاموشی خاصی گزارش نشده است.

محرابیان، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم نشست با مدیران صنعت آب و آبفا درباره راه های نظارت برای طرح های مطرح شده در این نشست، گفت: زمانبندی پروژه ها مشخص شده است و باید تا چه زمانی تمام شود، همچنین منابع مالی آن نیز از بودجه امسال و سال ۱۴۰۱ تامین می شود.

او درباره رایگان بودن آب در بخش کشاورزی گفت: سهم آب کشاورزی بسیار قابل توجه است. فناوری هایی در سراسر جهان وجود دارد که برای کنترل اب در حوزه کشاورزی که در ایران هم وجود دارد، ما باید بتوانیم با این موارد راندمان خود را بالا ببریم.

وزیر نیرو درباره سوخت زمستانی گفت: برنامه ریزی هایمان را با وزارت نفت انجام داده ایم که خاموشی نداشته باشیم، تاکنون نیز خاموشی خاصی گزارش نشده است. شاید در برخی موارد مشکلاتی با توجه به سردی هوا رخ بدهد اما در صدد کاهش این اشکالات نیز هستیم.