تامین نفت سفید ۴۶ هزار خانوار کرمانشاهی به صورت مطلوب در حال انجام است
تامین نفت سفید ۴۶ هزار خانوار کرمانشاهی به صورت مطلوب در حال انجام است
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: تامین نفت سفید ۴۶ هزار خانوار کرمانشاهی فاقد گاز طبیعی به عنوان یکی از اولویت‌های این شرکت به صورت مطلوب در حال انجام است.

«فریدون یاسمی» افزود: با توجه به این که ۴۶ هزار خانوار مشترک نفت سفید و فاقد گاز طبیعی در استان وجود دارد از تابستان سال جاری نفت سفید بر اساس شارژ شدن در کارت بانکی این خانوارها راه‌اندازی شده و در ۴۴۰ فروشندگی نفت سفید و نفت گاز در بخش ادوات کشاورزی دستگاه پوز قرار داده شد.

به گزارش نبض‌انرژی،وی گفت: به صورت ماهیانه نسبت به شارژ نمودن کارت بانکی و سهمیه نفت سفید خانوار اقدام می شود و تاکنون هزار لیتر نفت سفید در اختیار خانوارها قرار گرفته و تا پایان همین ماه مرحله بعدی اعلام خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه بیان کرد: آمادگی داریم تا نفت سفید خانوارها را در اختیار آنها قرار دهیم به طوری که تاکنون بیش از ۸۰ درصد از نفت سفید به خانوارها اختصاص یافته و هیچ مشکل خاصی در رابطه با تامین سوخت رسانی به این خانوارهای فاقد گاز طبیعی وجود ندارد.

وی افزود: وضعیت ذخیره سازی نفت سفید در انبارهای استان مطلوب است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

یاسمی تاکید کرد: در ارتباط با بحث گاز مایع تقاضا داریم که این خانوارها حتما از طریق کارت نسبت به دریافت گاز مایع اقدام کنند چرا که این اقدام دو حُسن دارد که یکی بر اساس قیمت مصوبه حمایت از مصرف کنندگان عامل توزیع مکلف به دریافت نرخ بوده و دوم این که نفت سفید به موقع به دست خانوارها خواهد رسید و از عرصه قاچاق خارج از شبکه نیز جلوگیری بعمل خواهد آمد.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.

این استان ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.