بنزین 22 هزار تومان می شود
بنزین 22 هزار تومان می شود
افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت بنزین با طرح مهندسین اقتصادخوانده دانشگاه صنعتی شریف در دستورکار قرار گرفته است.

به گزارش نبض‌انرژی،افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت بنزین با طرح مهندسین اقتصادخوانده دانشگاه صنعتی شریف در دستورکار قرار گرفته است.

سرانجام زمزمه‌ها برای اجرای مرحله نخست از دور جدید شوک‌درمانی برای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی آغاز شد. به نظر می‌رسد طرحی که در دو سال گذشته، مهندسین اقتصادخوانده نولیبرال در دانشگاه شریف آماده کرده‌ بودند به عنوان مدل مطلوب مجلس یازدهم و دولت رئیسی در ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد.

خلاصه این طرح چنین است:

هر ماه به هر فرد (چه وسیله نقلیه داشته باشد و چه نداشته باشد) حدود ۲۰ لیتر سهمیه بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان داده می‌شود. همزمان قیمت آزاد بنزین معادل ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.

مبنای تبدیل قیمت دلاری به ریالی هم نرخ نیمایی ارز است. هم‌اکنون قیمت دلار نیمایی حدود ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان است و ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با ارز نیمایی حدود ۲۲ هزار تومان خواهد بود.

به این ترتیب در سناریوی جدید احتمالا یک بنزین ۲ هزار تومانی یارانه‌ای و یک بنزین ۲۲ هزار تومانی آزاد وجود خواهد داشت. دولت هنوز این قیمت‌ها را به صورت رسمی اعلام نکرده است.