ارائه خدمات شامل آب، برق و گازرسانی به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی مقدور نیست
ارائه خدمات شامل آب، برق و گازرسانی به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی مقدور نیست
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:براساس قانون ارائه خدمات شامل آب، برق و گازرسانی به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی مقدور نیست.

احمدرضا دالوند در خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی در لرستان اظهار کرد: ساخت‌وسازهایی خارج از بافت‌ها اتفاق افتاده که در گذر زمان، تبدیل به منطقه مسکونی با ۲۵۰ تا ۳۰۰ خانوار شدند  و دستگاه‌ها براساس قانون  ارائه خدمات شامل آب، برق و گازرسانی به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی مقدور نیست.

به گزارش نبض‌انرژی،وی اضافه کرد: پیگیریم و  بنیاد مسکن و راه و شهرسازی ملزم کردیم ظرف مدت یک هفته بررسی کنند و راهکار چگونگی ارائه خدمات به ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسیمی و خارج از بافت در لرستان را ارائه دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: در صورت امکان این مناطق در قالب روستا تعریف و یا به شهر الحاق شوند تا موانع قانونی ارائه خدمات رفع شود.

دالوند بیان کرد: در این فصل سرد سال پیگریم که مشکل گازرسانی به ساکنیم سکونتگاه‌های غیررسمی را برطرف کنیم.