افزایش قیمت خودروهای گازسوز
افزایش قیمت خودروهای گازسوز
افزایش قیمت خودروهای گازسوز پس از تصمیم های جدید دولت آغاز شده است.

افزایش قیمت خودروهای گازسوز پس از تصمیم های جدید دولت آغاز شده است، زیرا با اختصاص سهمیه بنزین 20 لیتری به هر کارت ملی به جای هر خودرو که تصمیم درستی است و افراد بدون خودرو را نیز شامل می شود، قیمت بنزین غیریارانه ای افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش نبض‌انرژی،اگر طبق قانون عمل شده و 90 درصد فوب خلیج فارس مبنا قرار گیرد قیمت بنزین آزاد از 20 هزار تومان هم(با دلار کنونی) بیشتر خواهد شد و انتظار می رود مردم به سمت خودروهای جانشین خودروهای بنزینی حرکت کنند که به دلیل عدم وجود خودروهای هیبریدی و برقی در ایران، خودروهای بنزینی به تنها انتخاب ممکن تبدیل می شوند.

این مساله باعث افزایش قیمت قابل توجه خودروهای گازسوز خواهد شد که به خصوص برای تاکسی ها صرفه اقتصادی بالایی دارد.