برخورداری۶۴ درصدی روستاهای چالدران از نعمت گاز طبیعی
برخورداری۶۴ درصدی روستاهای چالدران از نعمت گاز طبیعی
رئیس اداره گاز چالدران از برخورداری ۶۴ درصد روستاهای شهرستان چالدران از نعمت گاز طبیعی خبر داد.

رضا هادی فر، با بیان اینکه علمک‌گذاری سه روستای محور شادلوی چالدران به پایان رسیده، افزود: برای گازرسانی به این سه روستا که در قالب پیمان ۱۳ روستایی محور شادلو انجام گرفته است، ۱۳ کیلومتر شبکه‌گذاری شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،وی با بیان اینکه در مجموع برای گازرسانی به ۱۳ روستای محور شادلو ۵۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است، اظهار داشت: ۶۴ درصد از روستاهای این شهرستان در حال حاضر از مزایای گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

رئیس اداره گاز چالدران با بیان اینکه به علت سردسیر بودن منطقه شاخص بهره مندی روستاییان از مزایای گاز طبیعی باید افزایش پیدا کند، گفت: شرکت گاز از هیچ تلاشی برای اتصال روستاهای چالدران به شبکه گاز سراسری دریغ نخواهد کرد.

هادی فر، در خاتمه افزود: هم اکنون  ۱۲۰خانوار دیگر روستایی شهرستان چالدران نیز  از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند،که در آغاز فصل سرمای امسال، خبری خوش برای توسعه رفاه در این منطقه به شمار می رود.