تغییر سهمیه بندی بنزین
تغییر سهمیه بندی بنزین
گویا قرار است شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر کند و سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند. این طرح قرار است به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا شود و بعد در کل کشور.

در این برنامه که از سوی معاونت اقتصادی دولت مطرح شده، قرار است طرح بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند. در این طرح قرار است سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد اختصاص پیدا کند.

اما ماجرای تغییر سهمیه‌بندی بنزین چیست و از چه زمانی اجرا می‌شود؟

به گزارش نبض‌انرژی،کانال عرضه اولیه امروز نامه‌ای را منتشر کرده که می‌گوید معاونت اقتصادی دولت دستور اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین را داده است. در این نامه اعلام شده که بر اساس مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۲۲ آبان برگزار شده، قرار است طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به صورت آزمایشی در جزیره کیش و قشم اجرا و هیات وزیران بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح، در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری کنند.