اطلاعیه قطعی آب در برخی نقاط شهر شیراز
اطلاعیه قطعی آب در برخی نقاط شهر شیراز
به دلیل شستشوی مخزن آبرسانی روز سه شنبه ۳۰ آذر در برخی نقاط شهر شیراز آب قطع و یا با افت فشار روبرو خواهد شد.

به گزارش نبض‌انرژی،به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، روابط عمومی آبفای شیراز اعلام کرد: به دلیل شستشوی مخزن از ساعت ۴ صبح تا ۱۶ روز سه شنبه ۳۰ آذر در بعضی از نقاط شهرشیراز با قطع آب و یا افت فشار روبرو خواهند شد.

این مناطق شامل: بلوار معالی آباد (شریعتی) آپارتمان‌های گلدشت پشت شهرداری منطقه ۶ و فرعی‌های منشعب از آن محدوده است.

از شهروندان ساکن مناطق یاد شده درخواست شده علاوه بر صرفه جویی، آب مورد نیاز خود را ذخیره نموده و مصارف غیر ضرور را به روز‌های دیگر موکول نمایید.