تولید برق نیروگاه بندرعباس 6 درصد افزایش یافت
تولید برق نیروگاه بندرعباس 6 درصد افزایش یافت
سرپرست معاونت بهره برداری نیروگاه بندرعباس از افزایش 6 درصدی تولید برق در این نیروگاه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش نبض‌انرژی،از بندرعباس، مهدی مرادی صبح امروز عنوان کرد: انرژی تولیدی نیروگاه بندرعباس در نه ماهه اول امسال از مرز چهارمیلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و نهصد و نوزده هزار کیلووات ساعت گذشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقمی بالغ بر سه میلیارد و 929 میلیون و. نهصد و سی هزار کیلووات بوده حدود شش درصد افزایش تولید داشته است.

وی با اشاره به مشارکت این نیروگاه در جذب بار راکتیو سلفی جنوب شرق کشور و تصحیح ولتاژ منطقه، افزود: از این میزان انرژی تولیدی حدود چهار میلیارد و 273 میلیون و هشتصد و  چهل هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای بخار و حدود 152 میلیون و هفتاد و نه هزار کیلووات سهم واحدهای گازی نیروگاه بوده است.

سرپرست معاونت بهره برداری  نیروگاه بندرعباس در پایان افزود: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب‌شرق کشور نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان دارد.