یارانه ویژه برای نیمی از خانوارهای ایرانی/از 180 هزار تومان تا 240 هزار تومان
یارانه ویژه برای نیمی از خانوارهای ایرانی/از 180 هزار تومان تا 240 هزار تومان
اختصاص یارانه ویژه برای نیمی از خانوارهای ایرانی می تواند باعث افزایش چشمگیر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت های عمومی شود.

اختصاص یارانه ویژه برای نیمی از خانوارهای ایرانی به صورت تخصیص بنزین یارانه ای به اشخاص و نه صرفا افراد دارای خودرو می تواند باعث افزایش چشمگیر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت های عمومی شود. زیرا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو شخصی هستند و سهمی در یارانه میلیاردها دلاری بنزین ندارند.

به گزارش نبض‌انرژی،این نوع پرداخت یارانه بر مصرف که در 40 سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم شده است دقیقا به ضد اهداف سیاست اصلی تبدیل شده و افرادی که خودروی بیشتری دارند بیشتر از آن منتفع می شوند، اما افراد بدون خودرو شخصی در آن سهمی ندارند که به نابرابری بیشتر می انجامد.

در صورت اجرای سیاست پرداخت یارانه بنزین به افراد و نه به مصرف، خانوارهای چهار نفره می توانند به ازائ هر نفر از 15 تا 20 لیتر بنزین دریافت کرده و در صورت نداشتن خودرو شخصی آنرا به کسانی که مصرف بالاتری دارند بفروشند که به کاهش نابرابری می انجامد. و به هر خانوار ماهانه 180 هزار تومان تا 240 هزار تومان قدرت خرید اضافه خواهد کرد.

بهانه اینکه افزایش قیمت بنزین و یا دادن بنزین به هر نفر و نه هر خودرو باعث تورم می شود، از طرف ذی نفعان رانتی بی معنی است، زیرا تورم به قیمت یک کالا ارتباط ندارد و به عملکرد نظام بانکی و سیاست پولی کشور بستگی دارد و از سال 1398 تاکنون که افزایش قیمت بنزین نداشته ایم تورم از رکوردهای 70 ساله نیز فراتر رفته است. هم اکنون قیمت بنزین در ایران از آب معدنی نیز ارزانتر است.