۳۵ روستای طالقان از نعمت گاز برخوردار می شود
۳۵ روستای طالقان از نعمت گاز برخوردار می شود
سرپرست شرکت گاز البرز گفت: ۳۵ طرح گازرسانی روستایی در شهرستان طالقان در حال اجرا است.

سید رضا غفاریان، سرپرست شرکت گاز البرز در بازدید یک روزه از طرح ‌های شهرستان طالقان، گفت: طرح گازرسانی روستایی در شهرستان طالقان در حال اجراست که از این تعداد ۳۵ روستا در دست اجرا و ۲۰ روستا نیز در برنامه آتی است.

به گزارش نبض‌انرژی،سرپرست شرکت گاز البرز افزود: در حال حاضر بالغ بر ۲۵ روستا در شهرستان طالقان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند که تعداد اشتراک پذیری تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ به ۶ هزار و ۵۹۷ مشترک می‌رسد.

غفاریان گفت: میزان شبکه گذاری اعم از تغذیه و توزیع گازرسانی در شهرستان طالقان تا پایان آذر ماه بالغ بر ۳۴۶ کیلومتر بوده است.

او افزود: شرکت گاز این استان در روند بهبود و عملکرد گازرسانی به روستا‌های شهرستان طالقان تمام تلاش خود را می‌کند تا همه روستا‌های این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند تا این شهرستان را به عنوان شهرستان سبز معرفی کنیم.