توزیع بیش از 600 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل
توزیع بیش از 600 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: در 8 ماهه گذشته از سال جاری بیش از 632 میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره در منطقه اردبیل توزیع شد.

سید حجت مدنی با اعلام این خبر افزود: این میزان فرآورده‌‌ در سالجاری و از ابتدای سال تا پایان آبان ماه در استان اردبیل و دیگر مناطق زیر پوشش سوخت رسانی این منطقه مصرف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش مشاهده می شود.

به گزارش نبض‌انرژی،وی درباره مصرف سوخت بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو ۴، در بازه زمانی فوق نسبت به همین مدت در سال گذشته گفت: با آنالیز و قیاس ارقام مصرفی امسال و سال قبل افزایش 15 درصد داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل تصریح کرد: مصرف نفتگاز (گازوئیل) هم در 246 روز سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حکایت از افزایش 5 درصد دارد.

مدنی از کاهش ۱۵ درصد نفت سفید و کاهش 29 درصد نفتکوره هم در همین مدت نسبت به سال 99 خبر داد و افزود: درصد میزان مصرف فرآورده‌های نفتی در مدت زمانی فوق در بخش های حمل و نقل 64 درصد، حرارتی 3 درصد، برق(نیروگاه) 20 درصد، کشاورزی 10 درصد، صنایع و پروژه ها بترتیب 1و 2 درصد اعلام کرد.