مصرف بهینه آب از عوارض فرونشست زمین می‌کاهد
مصرف بهینه آب از عوارض فرونشست زمین می‌کاهد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه مدیریت خشکسالی نیازمند همراهی مردم و دولت‌مردان است، گفت: مصرف بهینه منابع آب را باعث کاهش عوارضی همچون فرونشست زمین و کمبود آب و پایین آمدن کیفیت آن دانست.

اسماعیل محبی‌پور که به شهرستان مرودشت سفر کرده بود، با اشاره به برگزاری جلسه شورای اداری بخش کامفیروز، با حضور تعدادی از مدیران استانی، خاطرنشان کرد که در این جلسه وضعیت حجم ذخیره آب سد دروزن، آب شرب و کشاورزی منطقه کامفیروز و درودزن بررسی شد.

به گزارش نبض‌انرژی،معاون استانداری فارس بیان کرد: در این جلسه مسئولان و کشاورزان شهرستان مرودشت به تشریح وضعیت موجود پرداختند و معاونان دستگاه‌های استانی گزارشی از وضعیت ارائه کردند.

محبی‌پور عنوان کرد: در این سفر بازدیدهایی از مناطق کشاورزی و دریاچه سددرودزن انجام و وضعیت ذخیره آب و نحوه بهره برداری در بخش کشاورزی و شرب مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس این سفرها و بازدیدها با توجه شرایط خشکسالی و کمبود منابع آب مورد نیاز برای شرب و کشاورزی و مدیریت منابع آب استان انجام می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در شرایطی که خشکسالی که در نقاط مختلف دنیا وجود دارد، مدیریت تولید و مصرف آب حائز اهمیت است.

محبی‌پور همراهی دولت‌مردان و مردم در این مسیر و برای مدیریت خشکسالی را تاثیر گذار توصیف کرد و به روش‌های مدیریت منابع آب در شرایط تنش آبی در استان در پرداخت و گفت: مردم نسبت به صرفه جویی مصارف آب در حوزه خانگی و کشاورزان در حوزه آب کشاورزی با دقت بیشتری عمل کنند.

او تاکید کرد: مردم نسبت به صرفه جویی مصارف آب در حوزه خانگی و کشاورزان در حوزه آب کشاورزی با دقت بیشتری عمل کنند.

به گفته محبی‌پور همکاری و افزایش اطلاعات و داده‌ها منجر به این خواهد شد که در این مسیر تدابیری را اتخاذ کنیم.

او عنوان کرد: این سفرها ادامه خواهد داشت و مناطق و شهرهای که دچار مشکلات تنش آبی هستند مورد بازدید قرار می‌گیرند.

معاون استانداری فارس، بازدید از ساختمان جدید انتظامی، دیدار با خانواده سردار سرافراز شهید اثری نژاد که از فرماندهان شاخص لجستیک نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس و … را از دیگر برنامه‌های انجام شده در این سفر اعلام کرد.