روستائیان نگران تأمین سوخت زمستانه نباشند
روستائیان نگران تأمین سوخت زمستانه نباشند
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی گفت: منزل چهار هزار خانواده روستایی استان با نفت سفید گرم می‌شود که این فرآورده تامین شده و در حال توزیع است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان گفت: تدابیر لازم برای سوخت رسانی به روستا‌های سخت گذر استان اندیشه شده و نگرانی در زمینه تامین و عرضه نفت سفید مورد نیاز روستاییان وجود ندارد.

به گزارش نبض‌انرژی،مجتبی شکوری افزود: در بخش دیگر سخنان خود گفت: تأمین و ذخیره سازی مازوت (نفت کوره) برای مصرف زمستانه صنایع بزرگ استان نیز در حال انجام است و سوخت مورد نیاز صنایع به وسیله ۱۰۱ دستگاه نفت کش انجام می‌شود.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان با بیان اینکه نیروگاه شیروان مصرف کننده عمده سوخت در استان است، افزود: ۶۰ میلیون لیتر سوخت دوم در این نیروگاه ذخیره سازی شده است.
به گفته شکوری کارخانه سیمان بجنورد هم ظرفیت ذخیره سازی ۲۹ هزار لیتر سوخت دوم را فراهم کرده است که تامین مازوت در حال انجام است.
وی در ادامه اضافه کرد: پاییز امسال ۱۴ میلیون لیتر نفت گاز به کشاورزان استان اختصاص یافته است و ۱۰ هزار و ۷۰۶ درخواست به صورت الکترونیکی برای دریافت این سوخت ثبت شده است.
پتروشیمی خراسان، سیمان بجنورد، نیروگاه شیروان و آلومینای ایران واقع در شهرستان جاجرم صنایع بزرگ در استان هستند که باید نسبت به ذخیره سازی سوخت مازوت اقدام کنند.