آغاز طراحی و ساخت مبدل‌های حرارتی در نیروگاه بندرعباس
آغاز طراحی و ساخت مبدل‌های حرارتی در نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از آغاز طراحی و ساخت مبدل حرارتی سیستم خنک کن پمپ تغذیه آب بویلر نیروگاه با همکاری دانشگاه هرمزگان در مدت زمان شش ماه از ابتدای طرح خبر داد.

حسین سلیمی مدیرعامل نیروگاه بندرعباس اظهار داشت: با توجه به اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه، مجموعه مدیریتی نیروگاه بندرعباس همچون گذشته ارتباط موثر و کارآمد خود را با حوزه تحقیقاتی حفظ کرده و در این زمینه قرارداد باز طراحی مبدل حرارتی پمپ تغذیه بویلر در نیروگاه بندرعباس را منعقد کرد، که با آغاز عملیاتی شدن این طرح بخشی از نیازهای صنعت برق بومی سازی شده و از وابستگی فنی به خارج از کشور کاسته خواهد شد.

به گزارش نبض‌انرژی،سلیمی بیان داشت: با شروع این عملیات، نیازهای فنی و علمی در جهت تثبیت اهداف مشترک صنعت و دانشگاه برطرف شده و همچنین ارتباطی پویا در بخش علمی رقم خواهد خورد.
وی در پایان تصریح کرد: از مزایای این قرارداد، رفع محدودیت‌های تولید و صرفه‌جویی ارزی و بومی‌سازی قطعات در داخل، ایجاد اشتغال برای متخصصان دانشگاهی و همچنین صرفه‌جویی زمانی در پیشبرد روند تولید در صنعت برق است.