۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی افزوده می‌شود
۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی افزوده می‌شود
در بودجه ۱۴۰۱ دولت به سازمان انرژی اتمی برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق مجوز داد.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۱ مجوز احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرد. ظرفیت برق هسته‌ای کشور اکنون ۱۰۰۰ مگاوات است.

به گزارش نبض‌انرژی،براساس تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت اجازه دارد از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام کنند.