ذخایر آب سدهای کشور به ۱۷.۸ میلیارد متر مکعب رسید
ذخایر آب سدهای کشور به ۱۷.۸ میلیارد متر مکعب رسید
آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن 79 روز از سال آبی، تا 19 آذرماه (سال آبی 1401-1400) مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود 17.8 میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 31 درصد کاهش است.

به گزارش نبض‌انرژی،از وزارت نیرو، “فیروز قاسم زاده” مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اعلام این خبر گفت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد، میزان حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا 19 آذر معادل 3.53 میلیارد مترمکعب بوده که کاهشی معادل 42 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می­‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، از مجموع ظرفیت مخازن سدهای مهم کشور به میزان حدود 50.5 میلیارد متر مکعب، حدود 35 درصد آب ذخیره شده وجود دارد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با بیان اینکه میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی حدود 13 تا 19 درصد است، افزود: در استان­‌های خوزستان و تهران نیز، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب حدود 38 درصد و 19 درصد است.