افزایش سهم نفت در بودجه سال آینده
افزایش سهم نفت در بودجه سال آینده
سهم درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده افزایش یافت.

بر اساس لایحه بودجه درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده با رشد ۹ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است.

سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت برای سال آینده به حدود ۲۷.۸ درصد رسیده ‌است.