منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافت
منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافت
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت منابع حاصل از صادرات نفت را تا ۳۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای را حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که نسبت به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال جاری حدود ۱۳ هزار میلیاردی افزایش دارد.

به گزارش نبض‌انرژی،این در حالی است که در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و از مابقی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و ۵۰۰۰ میلیارد تومان به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص دارد.

درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن که ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.

دولت در لایحه بودجه سال گذشته درآمد نفت و فرآورده‌های آن را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که با دلار حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، هر بشکه متوسط ۴۰ دلار و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه مصوب شد و در مجموع واگذاری دارایی سرمایه‌ای به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.