ثبت ۱۰۰ هزار درخواست صدور کارت المثنی سوخت| حداکثر مدت زمان انتظار ۴۵ روز
ثبت ۱۰۰ هزار درخواست صدور کارت المثنی سوخت| حداکثر مدت زمان انتظار ۴۵ روز
کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی از ثبت ۱۰۰ هزار درخواست برای دریافت کارت المثنی سوخت در حدود ۸ روز گذشته خبر داد و گفت:حداکثر زمان انتظار برای صدور کارت بنزین خودروهای شخصی ۴۵ روز است.

حدود ۸ روز از شروع دوباره ثبت نام برای دریافت کارت المثنی سوخت می گذرد اما آمارهای اعلامی از حجم بالای تقاضای دارندگان خودرو در این بخش حکایت می کند. آنگونه که فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می گوید: از تاریخ ۸ آذرماه سال جاری که فعالیت مجدد این سامانه آغاز شده تا کنون حدود ۱۰۰ هزار درخواست برای صدور کارت المثنی ثبت شده که شامل خودروهای عمومی و شخصی است.

به گزارش نبض‌انرژی،او با بیان اینکه فرآیند صدور کارت برای این تعداد درخواست با اولویت صدور کارت برای خودروهای عمومی در حال انجام است، گفت: مدت زمان انتظار برای دریافت کارت سوخت برای خودروهای عمومی ۲۰ روز و برای  شخصی حداکثر۴۵ روز است.

به گفته کاهی، متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی با مراجعه به دفاتر پیشخوان پلیس می‌توانند برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

گفتنی است، بعد از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ۴ آبان ماه، ارتباط بین سامانه هوشمند با پلیس +۱۰ قطع شده بود که این موضوع باعث شد تا ثبت نام برای کارت سوخت المثنی متوقف شود.