توسعه صنعت برق در آذربایجان غربی
توسعه صنعت برق در آذربایجان غربی
با بهره برداری از خط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلوولت و اتصال نیروگاه‌های خوی و ارومیه به یکدیگر، حلقه ۴۰۰ کیلو ولت منطقه شامل نیروگاه‌های تبریز، ارومیه و خوی تکمیل می‌شود.

با راه اندازی خط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلوولت تک مداره  واتصال  نیروگاه خوی به  نیروگاه ارومیه بخش عمده ای از مشکلات صنعت برق در آذربایجان غربی مرتفع می‌شود.

به گزارش نبض‌انرژی،مدیر امور انتقال برق آذربایجان غربی در تشریح این امر گفت : خط ۴۰۰ کیلوولت پروژه مذکور دو نیروگاه خوی و ارومیه را به هم متصل و رینگ ۴۰۰ کیلوولت منطقه شامل نیروگاه های تیریز، ارومیه و خوی را تکمیل میکند که این امر  شاهراه تغذیه برق منطقه در آینده خواهد بود و جهت صدور انرژی به همسایگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقدسی،گفت: اجرای عملیات تکمیلی این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید و یکی از مهمترین پروژه های صنعت برق  استان است.

وی ادامه داد: برای تکمیل این طرح اعتباری بالغ بر یک هزارو هشت میلیارد تومان صرف شده است.