افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش نبض‌انرژی،قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با دو و ۵۲ صدم درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۹۳ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با دو و ۳۶ صدم درصد افزایش به ۷۱ دلار و ۵۳ سنت رسید.

oild

قیمت هر گرم طلا نیز با سه صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۳۵ سنت رسید.

gold