تاب آوری شبکه توزیع برق با کمک اسب در روستا‌های سخت گذر ماسال
تاب آوری شبکه توزیع برق با کمک اسب در روستا‌های سخت گذر ماسال
طرح جهادی تاب آوری شبکه توزیع برق در روستا‌های سخت گذر ماسال با کمک اسب انجام شد.

به گزارش نبض‌انرژی،رییس اداره برق شهرستان ماسال گفت : طرح جهادی تاب آوری شبکه توزیع برق شهرستان ماسال برای پایداری شبکه در فصل زمستان در مسیر سلیم آباد از داخل جنگل به طرف ماسوله خانی انجام شد.
قسمت موسی نیا گفت : به دلیل سخت گذر بودن منطقه تمامی تجهیزات با استفاده از اسب به منطقه حمل شد.
وی افزود : این طرح به طول ۳ کیلومتر و برای ۳ روستای ماسوله خانی، سلیم آباد و اسب ریسه با ۷۰ میلیون تومان هزینه انجام شده است.
تاب‌آوری شبکه توزیع برق، قابلیت دوام و پایداری شبکه و بازیابی سریع مقابل وقوع حوادث با شدت بالا و کم تکرار است که در چهار حوزه تولید ، انتقال ، توزیع و بخش مصرف کنندگان انجام می‌شود.