دریاچه ارومیه در یک سال ۲.۱۳ میلیارد مترمکعب آب از دست داده است
دریاچه ارومیه در یک سال ۲.۱۳ میلیارد مترمکعب آب از دست داده است
دریاچه ارومیه در یک سال ۲.۱۳ میلیارد مترمکعب آب از دست داده است

دریاچه ارومیه در یک سال ۲.۱۳ میلیارد مترمکعب آب از دست داده است

به گزارش نبض‌انرژی،دریاچه ارومیه اوضاع خوبی ندارد بطوریکه در یک سال اخیر ۲.۱۳ میلیارد مترمکعب از آب خود را از دست داده است.

بنا به آخرین آمارهای منتشره توسط وزارت نیرو، تراز آب دریاچه ارومیه در روز ۹ آذرماه، ۱۲۷۰.۵۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ سانتی‌متر و نسبت به نخستین روز سال آبی “یک مهر ۱۴۰۰” ۹ سانتی‌متر کاهش داشته است.

وسعت آب دریاچه نیز با ۱۶۸۳ کیلومترمربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۲۵۰ کیلومترمربع کاهش نسبت به مهرماه سال گذشته به ۱۷۷۷ کیلومترمربع رسیده است که کمترین وسعت نگین آبی آذربایجان از سال ۹۷ تاکنون بوده است.

همچنین حجم آب موجود این پیکره آبی به ۲.۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده است که ۲.۱۳ میلیارد متر مکعب در طی یک سال کمتر شده است.

این شرایط نشان از وضعیت ناخوش احوال و بدترین وضعیت دریاچه ارومیه از آذرماه ۹۷ است.

این درحالیست که دریاچه ارومیه نسبت به تراز اکولوژیک خود ۳.۵۴ متر، نسبت به وسعت اکولوژیک خود ۲۸۵۸ کیلومتر مربع و نسبت به حجم آب اکولوژیک خود ۱۳ میلیارد مترمکعب فاصله دارد.

ادامه این روند و سرعت کاهش تراز و وسعت و حجم آب دریاچه، گمانه‌زنی‌های خشکی کامل این دریاچه را با بی‌بارشی‌های اخیر ایجاد کرده است.