مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب شد
مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب شد
معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «حسینعلی محمدحسینی» را به‌عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

در حکم مجید چگنی آمده است:

«نظر به مراتب علمی، تعهد، تخصص و سوابق ارزشمنند جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران» منصوب می‌شوید.

امید است همواره با اتکال به الطاف خداوند متعال در تحقق اهداف و مسئولیت‌های خطیر صنعت گاز کشور موفق و مؤید باشید.»