موفقیت اجرای طرح جدید دوده زدایی نیروگاه برق زرند
موفقیت اجرای طرح جدید دوده زدایی نیروگاه برق زرند
برای اولین بار در کشور تست عملی سیستم دوده زدایی انفجاری (موج تراک) در بویلر نیروگاه زرند با موفقیت انجام شد.

به گفته نیری مدیرعامل شركت تولید برق زرند در این سیستم با ایجاد موج انفجاری در سطوح بویلر به دوده زدایی از آن می پردازد که نقش بسزایی در افزایش راندمان تولید و مسائل زیست محیطی دارد.

به گزارش نبض‌انرژی،بنی اسدزاده رئیس بهره برداری نیروگاه زرند هم گفت: دستگاه مولد پالس موج تراک (انفجار کنترل شده) در مقیاس نیمه صنعتی با هدف تمیز کاری در مدار سطوح انتقال حرارت سمت آتش مولدهای بخار نیروگاهی” با موفقیت اجرا شد.

محمدی رئیس امور تعمیرات نیروگاه نیز گفت طبق هماهنگی های صورت گرفته با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، این اقدام برای اولین بار در کشور با هدف دوده زدایی از سطوح سوپرهیتر در بویلر واحد دوم نیروگاه زرند انجام شد.