برنامه ساتبا برای عقب ماندگی کشور در حوزه تجدیدپذیرها
برنامه ساتبا برای عقب ماندگی کشور در حوزه تجدیدپذیرها
رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: با همکاری سایر نهادها مدلی برای زیست توده و کاهش آلایندگی زباله ارائه می شود.

محمود کمانی  در ششمین نمایشگاه کنفرانس بین المللی و سومین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های تجدید پذیر نصب شده در کشور، افزود: تاکنون ۹.۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شده است که یک درصد ظرفیت تولید انرژی کشور است، در حالی که در دنیا ۳۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از منبع تجدیدپذیرها تامین می کنند.

به گزارش نبض‌انرژی،وی ادامه داد: در سال های اخیر کشورهای پیشرو در این حوزه سال‌های ۲۰۳۰ و  ۲۰۴۰ را سال پایان استفاده از انرژی‌های فسیلی اعلام کرده اند و این امر نشان می‌دهد که ما کار زیادی در این حوزه برای انجام دادن داریم، هر چند که کسانی بودند که از سال‌های قبل در این زمینه اقدام کرده اند.

کمانی با تاکید بر اینکه ایران در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر عقب ماندگی دارد، یادآور شد: از سوی دیگر مجموعه های فعال در این حوزه مطالباتی از ساتبا دارند که باید به آنها رسیدگی شود.

رییس سازمان ساتبا برنامه اصلی این سازمان را احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مدت ۴ سال نام برد و خاطر نشان کرد: با انتشار فراخوانی در این زمینه درخواست احداث ۴۰ هزار مگاوات برای ما ارسال شد که در حال مذاکره و عقد قرارداد هستیم.

کمانی به موضوع زیست توده اشاره کرد و گفت: روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار تن زباله در کشور تولید می شود که آلودگی زیست محیطی بسیاری را در پی دارد و امیدواریم با همکاری نهادهایی چون سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری مدلی برای امحاء زباله به گونه ای ارائه دهیم که بتوانیم با جذب سرمایه آن را به حوزه جذاب تبدیل کنیم.

وی توجه به بومی سازی را از دیگر رویکردهای این سازمان دانست و گفت: ما نیازمند تولید پنل‌های خورشیدی و توربین های بادی هستیم و باید توان موجود در کشور توسعه یابد.